Triển khai thực hiện Thông tư 30 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về “đánh giá học sinh tiểu học”

Sau gần 2 tháng thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét, hiện nay 100% trường tiểu học trên địa bàn huyện Bạch Thông đã thực hiện theo phương pháp này.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bạch Thông có 16 trường tiểu học và PTCS. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện, bước đầu thực hiện Thông số 30 của bộ giáo dục và đào tạo giáo viên gặp phải những khó khăn nhất định đối với đội ngũ giáo viên trong việc đánh giá phân loại học sinh. Tuy nhiên, với phương pháp này cũng có những ưu điểm là giảm áp lực cho học sinh về điểm số. Do vậy, ngay sau khi Thông số 30/2014/TT-BGDĐT của bộ giáo dục và đào tạo có hiệu lực phòng giáo dục và đào tạo huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường Tiểu học và PTCS và đội ngũ giáo viên tiểu học hiểu đúng tinh thần của Thông tư về phương pháp dạy học mới. Chỉ đạo các trường nghiêm túc hiện đánh giá học sinh tiểu học theo hướng dẫn của Thông tư 30. Bỏ chấm điểm, đánh giá học sinh bằng lời nhận xét nhưng để cho phụ huynh và học sinh hiểu được tinh thần của Thông tư 30 thì lời nhận xét phải cụ thể, rõ ràng và phải mang tính động viên, do đó đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian trên lớp để vừa đảm bảo việc dạy, vừa viết lời nhận xét, đánh giá học sinh thay cho cách chấm điểm trước đây. Do vậy bước đầu thực hiện phương pháp đánh giá này giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Bạch Thông đã gặp không ít khó khăn trong quá trình đánh giá học lực của từng học sinh so với phương pháp đánh giá bằng điểm số như trước. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Lục Bình cho biết: Thực hiện nhận xét đánh giá học sinh thay cho việc chấm điểm như trước đây giáo viên gặp khó khăn. Lớp có 26 học sinh thì giáo viên phải chuẩn bị nhiều ý kiến đánh giá khác nhau sao cho phù hợp với học lực của học sinh. Học sinh giỏi thì nhận xét như thế nào, học sinh yếu thì nhận xét như thế nào cho phù hợp…

Việc thực hiện đánh giá kết quả học tập theo tinh thần Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT đã được triển khai toàn diện tới tất cả các trường tiểu học trên địa bàn huyện Bạch Thông bước đầu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của ngành giáo dục, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc quan tâm, động viên, nắm bắt được điểm mạnh, yếu kém để kịp thời bổ sung kiến thức, giúp các em phát triển toàn diện, trong thời gian tới việc thực hiện Thông tư 30 của Bộ giáo dục sẽ thu được kết quả, làm giảm áp lực cho các em học sinh, chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao.