Triển khai thực hiện Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây

QĐ phê duyệt danh mục TTHC của tỉnh

QĐ phê duyệt danh mục TTHC của tỉnh. phụ lục