Triển khai thực hiện Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây

QĐ 1750 ngày 16-9-2022 của UBND tỉnh