Triển khai thí điểm không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây