Triển khai rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT năm 2015

Sáng ngày 01/12/2014, huyện Bạch Thông đã tổ chức triển khai kế hoạch rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT năm 2015 cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bạch Thông đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác lao động của 17 xã, thị trấn và một số đơn vị liên quan. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị đã thông qua phương thức rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT cho các  đối tượng chính sách theo quyết định số 2051/QĐ – UBND của UBND tỉnh ngày 12/11/2014 và hướng dẫn liên ngành 1396 của Sở LĐTB&XH – Sở Tài chính – Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Quyết định số 1049 ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính vùng khó khăn; Quyết định số 447 ngày 19/9/2013 của Bộ Trưởng ủy ban dân tộc, Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015; Thông tư số 22 ngày 29/8/2014 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp của mức sống trung bình giai đoạn 2014 – 2015. Các đồng chí tham gia hội nghị tập huấn còn được cán bộ phòng LĐTB&XH huyện hướng dẫn cách lập mẫu biểu và giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thống kê, rà soát để lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2015. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ làm công tác lao động xã hội tại các địa phương biết cách lập mẫu biểu cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2015. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập danh sách cấp phát thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm trong việc khám chữa bệnh của các đối tượng chính sách theo đúng chế độ quy định của Luật BHYT.