TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY ĐỐI VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CÁC PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ XÃ QUÂN HÀ

0

Chiều ngày 15/4/2024, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông do đồng chí Phùng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ xã Quân Hà.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phùng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn kiểm tra triển khai Quyết định số 807-QĐ/HU ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy; thông qua kế hoạch kiểm tra, đồng thời thống nhất lịch làm việc của Đoàn kiểm tra với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quân Hà.

Đồng chí Phùng Đức Hậu, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ xã Quân Hà. Qua kiểm tra để đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cuộc kiểm tra này, tập trung vào kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XV và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông. Để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ xã Quân Hà xây dựng báo cáo tự kiểm tra đúng, đầy đủ theo đề cương, hướng dẫn. Trong đó, nêu rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ như: Việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc…việc xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền. Yêu cầu, tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu; bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quân Hà, đồng chí Lường Thái Biên, Bí thư Đảng uỷ thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc của Đoàn Kiểm tra; bám sát đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra. Đồng chí mong muốn qua kiểm tra lần này, Đoàn chỉ rõ những kết quả đạt được; những mặt chưa làm được; nguyên nhân chủ quan, khách quan để tổ chức, cá nhân được kiểm tra biết, sửa chữa, đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Lý Văn Thiệp
Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây