TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ CẢNH SÁT GIAO THÔNG LẦN THỨ II NĂM 2020

Ngỳa 10/4/2020, Bộ Công an ban hành kế hoạch số 164/KH-BCA-C08 về tổ chức Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát giao thông lần thứ II năm 2020. Để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phát động các tập thể, cá nhân hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, Công an tỉnh đề nghị:

Xem nội dung chi tiết tại đây: