Triển khai Công văn số 276/TrĐT-TTDV ngày 24/5/2022 của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đào tạo nghiệp vụ kế toán cho đơn vị HCSN, cơ quan báo chí, Ban QLDA