Triển khai các phương án ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Xem nội dung chi tiết tại đây