Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Văn bản số 4443/UBND-VXNV ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 2313/BCĐ-SYT ngày 03/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút NCOV tỉnh, UBND huyện chỉ đạo thực hiện như sau: Cv triển khai thực hiện các biện pháp phong, chống dịch Covid-19(04.08.2020_09h55p32)_signed