TRAO ĐỔI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ HIỀN – TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

Năm 2023, xác định là năm huyện Bạch Thông phải tăng tốc để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, đồng thời đạt mục tiêu xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo kế hoạch của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra chúng tôi đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy về giải pháp thực hiện của huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trong năm 2023.

 Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Phóng viên: Trước tiên xin cám ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi phỏng vấn của chúng tôi. Thưa đồng chí để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong năm 2023 huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế như thế nào?

Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy: Để đạt được các mục tiêu chúng tôi xác định vẫn tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó kinh tế nông – lâm nghiệp vẫn là hướng chủ đạo của huyện Bạch Thông. Các vùng sản xuất của huyện phải tập trung xây dựng để hình thành các vùng chuyên canh rõ hơn. Đối với vùng lúa chúng tôi chỉ đạo phát triển lúa chất lượng cao để làm hàng hóa và các giống nếp bản địa. Đối với vùng trồng cây ăn quả sẽ tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Thực hiện xúc tiến quảng bá thương mại để sản phẩm có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục chủ trương tiến hành một cách bài bản về việc chuyển đổi những diện tích cây quýt già cỗi, cải tạo đất để chuyển sang trồng cây cam sành và những cây ăn quả có múi có giá trị kinh tế cao đang được thị trường rất ưu chuộng.

Phóng viên: Trong lĩnh vực chăn nuôi huyện có chủ trương phát triển như thế nào?

Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy: Trong lĩnh vực chăn nuôi chúng tôi chỉ đạo hình thành các chuỗi giá trị đối với các gia súc, gia cầm bản địa có giá trị kinh tế cao màphù hợp với tập quán sản xuất  cũng như phù hợp năng lực sản xuất của đông đảo bà con các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phóng viên: Vậy còn đối với lĩnh vực lâm nghiệp huyện sẽ quan tâm chỉ đạo như thế nào?

Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy: Chúng tôi chủ trương từng bước chuyển đổi một số diện tích rừng sang rừng gỗ lớn để nâng cao giá trị kinh tế từ kinh tế rừng. Các lĩnh vực khác huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo và có chủ trương thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến những sản phẩm mà địa phương sản xuất và phù hợp với địa bàn có lợi thế về rừng như huyện Bạch Thông.

Phóng viên: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung chỉ đạo chương trình này như thế nào?

Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy: Ngoài tiếp tục chỉ đạo xã Tân Tú đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Cẩm Giàng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, năm 2023 huyện Bạch Thông phấn đấu xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là xã Vi Hương và Lục Bình, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí khác của các xã cũng như của huyện để các tiêu chí đó đạt được bền vững hơn. Đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động người dân là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới. Người dân vừa là chủ thể, vừa là người hưởng lợi do đó sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn trong thực hiện chương trình này.

Phóng viên: Vâng xin cám ơn đồng chí./.

Thanh Tuyền