Tổng kết tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Huyện Bạch Thông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Dự Hội nghị có ông Mai Hoàng Hà – Cục phó Cục thống kê tỉnh, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Để thực hiện tốt cuộc tổng điều tra huyện Bạch Thông đã triển khai thực hiện tốt các bước từ khâu thành lập Ban Chỉ đạo, lập bảng kê, tuyển chọn điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, điều tra tại địa bàn, công tác giám sát, tổng hợp sơ bộ, nghiệm thu, bàn giao phiếu và tài liệu, công tác bảo đảm hậu cần, vật tư văn phòng phẩm…Qua nghiệm thu phiếu điều tra, 100% các xã, thị trấn nộp đúng tiến độ, chất lượng phiếu đạt khá tốt, phản ánh sát thực tế của từng địa phương như các chỉ tiêu về dân số, nhân khẩu nông nghiệp, đất đa và đàn gia súc, gia cầm. Với kết quả đạt được huyện Bạch Thông được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá xếp thứ nhất trong toàn tỉnh về chất lượng phiếu điều tra. Nhân dịp này UBND huyện đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016./.