Tổng kết ngành Giáo dục & đào tạo năm học 2013 – 2014

Sáng ngày 22/8/2014, phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. Đến dự có ông Đoàn Văn Hương – Phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo; ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, một số phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục và đào tạo; đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã thị trấn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Năm học 2013 – 2014, huyện Bạch Thông có 39 trường với hơn 5 nghìn học sinh, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 hội nghị lần thứ 8, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, toàn ngành giáo dục huyện Bạch Thông đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Cơ sở trường lớp học được đầu tư xây dựng đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, đội ngũ giáo viên được tăng cường về số lượng, chuẩn hoá về trình độ, số giáo viên đạt chuẩn tăng, hầu hết giaó viên có ý thức tự học, bồi dưỡng cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 100% các cơ sở Mầm Non đều đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo đạt trên 99%; trẻ 5 tuổi ra lớp  đạt 100%;  tỷ lệ huy động trẻ em bán trú đạt trên 80%; trẻ trong độ tuổi học 2 buổi/ ngày đạt 100%;  tỷ lệ học sinh giỏi bậc tiểu học chiếm 28%; khá chiếm hơm 36%; đối với bậc THCS tỷ lệ học xinh xếp loại học lực giỏi chiếm gần 6%; khá chiếm 31%…. công tác xã hội hoá có nhiều chuyển biến, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp; huy động nhân dân đóng góp quỹ khuyến học, quỹ khen thưởng để tặng quà cho giáo viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong năm học. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được ngành giáo dục huyện còn một số tồn tại như: Giáo viên giảng dạy một số bộ môn còn thiếu; tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao nhưng năng lực công tác không đồng đều giữa các trường; công tác quả lý và tổ chức của một số trường còn hạn chế; một số trang thiết bị, đồ dùng dạy học, một số phòng chức năng còn thiếu.. nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục….              

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã trao giấy khen cho ngành Giáo dục và đào tạo huyện Bạch Thông, đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Giáo dục Mầm Non và tổ chức cán bộ; UBND huyện tặng giấy khen cho 30 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 83 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 371 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đồng thời đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể và tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014.