Tổng kết mô hình trồng cây chuối tây giống cấy băng mô tại xã Mỹ Thanh

Nhằm đánh giá năng suất cũng như chất lượng mô hình trồng cây chuối tây giống cấy bằng mô trên địa bàn huyện. Ngày 08/10/2014, UBND huyện đã tổ chức tổng kết mô hình tại xã Mỹ Thanh. Dự có bà La Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, lãnh đạo các xã Đôn Phong, Vi Hương, Sỹ Bình và các hộ tham gia thực hiện mô hình tại 2 xã Đôn Phong và Mỹ Thanh.

Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2013, huyện đã tổ chức triển khai  mô hình trồng cây chuối tấy giống cấy bằng mô tại 2 xã Đôn Phong và Mỹ Thanh với diện tích là 02ha có 8 hộ tham gia, trong đó xã Đôn Phong 01 ha, Mỹ Thanh 01 ha. Các hộ tham gia được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, phân bón và được tập huấn kỹ thuật, cây giống được lấy từ Viện nghiên cứu rau quả Hà Nội. Qua đánh giá mô hình sau một năm thực hiện cho thấy chất lượng, năng suất đạt cao, tỷ lệ cây cho thu hoạch là 1.800 cây bằng 1.800 buồng và mỗi buồng có trọng lượng 15kg, giá bán bình quân 5.000đ/1kg, mỗi 01ha cho thu nhập trên 90 triệu đồng. Được biết, cây chuối tây giống cấy bằng mô sinh trưởng và phát triển tốt, cây ra hoa, có buồng đồng đều phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, có thể giúp bà con nông dân chủ động được cây giống, có thể gieo trồng trên diện tích đất đồi rừng tạo ra sản phẩm thành hàng hóa xuất bán ra thị trường và là cây trồng giúp các địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững.