TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2019

Ngày 26/11/2018, UBND huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ – Thương mại Đồng Tâm tổ chức tổng kết công tác sản xuất thuốc lá nguyên liệu năm 2018 và triển khai phương hướng sản xuất năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ – Thương mại Đồng Tâm, Trạm nguyên liệu thuốc lá Phủ Thông, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các hộ sản xuất thuốc lá tiêu biểu năm 2018.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018 toàn huyện gieo trồng được 122 ha cây thuốc lá, tập trung tại các xã gồm Vũ Muộn, Tú Trĩ, Sỹ Bình, Cao Sơn, Nguyên Phúc, Phương Linh và Vi Hương; năng xuất bình quân đạt 2,1 tấn/ha, sản lượng gần 260 tấn, đem lại nguồn thu nhập trên 12,3 tỷ đồng cho người trồng thuốc lá. Qua đánh giá năm nay diện tích trồng giảm, tuy nhiên năng xuất, chất lượng thuốc lá lại tăng so với năm 2017. Trong năm 2019 toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 150 ha cây thuốc lá, chỉ đạo hỗ trợ chuyển đổi 56 lò sấy thuốc lá từ củi sang than đá.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh thuốc lá là một trong những loại cây trồng đem lại thu nhập cao và ổn định cho người nông dân, do có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Để hoàn thành chỉ tiêu trồng 150 ha, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đăng ký thực hiện đảm bảo diện tích, trú trọng quan tâm nâng cao chất lượng nguyên liệu thuốc lá. Chỉ đạo tiếp tục nhân rộng mô hình trồng  thuốc lá cho năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi lò sấy thuốc lá bằng củi sang than đá nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng khai thác rừng, giảm chi phí, giảm công lao động…

Nhân dịp này Công ty cổ phần dịch vụ – Thương mại Đồng Tâm đã tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo sản xuất thuốc lá và các hộ gia đình có thu nhập cao từ thuốc lá năm 2018./.