TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

Chiều 03/01/2020, huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ quốc phòng năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lã Văn Hòa – Phó chính ủy, Bộ CHQS tỉnh, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2019, công tác Quốc phòng địa phương luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và  đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, thường xuyên kiện toàn lực lượng đủ về số lượng và chất lượng tốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, động viên nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong mọi tình huống. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương được duy trì thường xuyên, có hiệu quả, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt kết quả khá. Trong năm, Huyện đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 3.000 đồng chí. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh được phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, với hơn 500 em học sinh Trường THPT huyện tham gia và 17 xã, thị trấn cùng các đơn vị tự vệ  đã tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

Kết quả huấn luyện đạt khá; Thực hiện kiểm tra sẵn sàng động viên, tập trung huấn luyện dự bị động viên, diễn tập, bảo đảm quân số huấn luyện đạt 100%.Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với LLVT trên địa bàn, thực hiện có hiểu quả công tác dân vận tại cơ sở…Nhân dịp này UBND huyện đã trao khen thưởng cho 03 tập thể và 07 cá nhân, Ban CHQS huyện khen thưởng 07 tập thể 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2019./.