TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Ngày 17/12/2018, UBND huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, công tác giáo dục QP&AN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong năm 2018, công tác Quốc phòng địa phương luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, thường xuyên kiện toàn lực lượng đủ về số lượng và chất lượng tốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, động viên nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong mọi tình huống. Trong năm, Huyện đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 200 đồng chí. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh được phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, với hơn 500 em học sinh Trường THPT Phủ Thông tham gia và 17 xã, thị trấn cùng các đơn vị tự vệ  đã tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Kết quả huấn luyện đạt khá; Thực hiện kiểm tra sẵn sàng động viên, tập trung huấn luyện dự bị động viên, diễn tập, bảo đảm quân số huấn luyện đạt 100%. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với LLVT trên địa bàn, thực hiện có hiểu quả công tác dân vận tại cơ sở…Nhân dịp này UBND huyện đã trao khen thưởng cho 07 tập thể và 13 cá nhân, Ban CHQS huyện khen thưởng 25 tập thể 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2018./.