Tổng kết công tác Mặt trận năm 2014

Ngày 08 tháng 01 năm 2015, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Triệu Thị Thúy – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn, về phía huyện Bạch Thông có đồng chí Hà Văn Tiến, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác tổng kết công tác Mặt trận năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực UBMTTQ huyện; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBMTQ huyện theo quy định. Theo báo cáo cho thấy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Bạch Thông; Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2014 Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, tích cực, chủ động trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản của MTTQ cấp trên. Trong năm, Mặt trận tổ quốc các cấp và các thành viên đã tổ chức tuyên truyền được 721 cuộc, cho 26.239 lượt người nghe về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2014. Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong năm 2014 toàn huyện có 5.966/8.278 hộ, được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 72,07%; 73/155 thôn, bản được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 47%; 94/98 đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, đạt 95,9%. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của MTTQ Việt Nam được chú trọng triển khai; phát động tham gia ủng hộ quỹ “vì người nghèo” được 48.000.000 đồng. Tổ chức trao 92 xuất quà, trị giá 18.400.000 đồng, cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; phối hợp bàn giao tiền và gắn biển cho 18 nhà đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền là 241.200.000 đồng do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ. Phối hợp với chính quyền và các đơn vị có liên quan thăm hỏi động viên tặng 331 xuất quà, trị giá trên 25.000.000 đồng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân ngày 27/7. Thực hiện cuộc vận động“người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Phủ Thông với tổng số hơn 20 gian hàng và thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia. Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục chủ động và nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp, các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức được 172 cuộc họp với tổng số 3.500 lượt người tham dự để triển khai các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; các quyết định của Bộ Chính trị về việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội; các quy định của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc với HĐND – UBND các cấp và các tổ chức thành viên luôn được quan tâm, đảm bảo thực hiện đúng quy chế phối hợp công tác, lắng nghe ý kiến của nhân dân, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc giám sát, bảo vệ và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong Mặt trận tổ quốc cơ sở có nhiều cố gắng và ngày càng thiết thực, đảm bảo tăng cường sự phối hợp với các cơ quan đơn vị và nâng cao nhận thức chính trị cho các tầng lớp nhân dân về vai trò và vị trí của Mặt trận tổ quốc trong hệ thống chính trị. Với những kết quả đã đạt được, năm 2014 Ủy ban MTTQ huyện đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015, Mặt trận tổ quốc huyện cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Mặt trận tổ quốc huyện (khóa XI); Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy chế về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thường xuyên củng cố công tác tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng, các cơ sở tổ chức tuyên truyền công tác giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, may túy và luật giao thông đường bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015)…