Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014

Vừa qua, ngày 19/12/2014 Hội Nông dân huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Dự hội nghị về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Lưu Thị Cảnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, về phía huyện Bạch Thông có đồng chí La Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Khánh Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện, cùng Chủ tịch Hội Nông dân của 17 xã, thị trấn.

Trong năm 2014, các cấp hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hội cấp trên, tích cực tổ chức triển khai các hoạt động của hội và phong trào nông dân ngay từ đầu năm, kết quả đã thực hiện đạt 14/17 chỉ tiêu nghị quyết công tác Hội năm 2014. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng kịp thời, trong năm thực hiện được 462 buổi thông tin, tuyên truyền cho 12.902 lượt hội viên tham gia. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy được thực hiện kịp thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội được quan tâm làm tốt. Hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được Hội chú trọng triển khai thực hiện: Tín chấp cho 2.471 hội viên vay vốn được tổng số tiền là 54.486 triệu đồng; tập huấn được 124 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.798 lượt hội viên; phối hợp dạy nghề cho 200 lượt hội viên, cung ứng phân bón để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống… Các phong trào thi đua của hội được đẩy mạnh thực hiện ngay từ đầu năm như: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2014, Hội nông dân huyện đã tham mưu cho Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 và chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan theo sự chỉ đạo của cấp tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, năm 2014 đã có 15 tập thể, 16 cá nhân được hội nông dân huyện xét khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân huyện hội đề nghị Hội cấp trên khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014. Tuy nhiên, trong năm 2014 một số chỉ tiêu đặt ra thực hiện vẫn chưa đạt như: Phối hợp đào tạo nghề cho hội viên; phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; kiểm tra công tác hội ở cơ sở; dự sinh hoạt chi hội; công tác vận động xây dựng nguồn quỹ hội ở một số cơ sở hội đạt thấp… Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2014, Hội nông dân huyện tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu để thực hiện cho năm 2015 như: 100% cán bộ hội viên được tuyên truyền phổ biến các văn bản mới của Đảng, nhà nước và của Hội. Kết nạp từ 170 hội viên trở lên. 100% hội viên có thẻ theo quy định và đóng hội phí đầy đủ. Bình quân quỹ hội đạt 60.000 đồng/hội viên. Vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt 30.000.000 đồng. Tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho 5.000 lượt hội viên trở lên. Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 300 lượt hội viên trở lên. Phấn đấu giới thiệu cho Đảng xét bồi dưỡng và kết nạp được từ 10 hội viên trở lên. Phấn đấu có 80% cơ sở hội đạt vững mạnh và khá. 100% cơ sở hội và 40% hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu có 50 hộ hội viên nghèo trở lên thoát nghèo. Có 80% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.