TỔNG KÊT CÔNG TÁC GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÔN VÙNG ĐỆM NĂM 2019

Ngày 25/12/2019 tại xã Vũ Muộn, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tổ chức tổng kết công tác giao khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển cộng đồng thôn vùng đệm năm 2019.

 Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã thực hiện giao khoàn 9.250 ha rừng đặc dụng cho 34 cộng đồng thôn bản, với 166 nhóm, tổ với 1.100 thành viên nhận giao khoán, bảo vệ rừng, với mức khoán 150.000đ/ha/năm. Trong đó 24 thôn tại các xã: Lạng San, Lương Thượng, Côn Minh, Kim Hỷ, Ân Tình ( Na Rì) là 6.307 ha; 10 thôn tại xã Vũ Muộn, Cao Sơn ( Bạch Thông) là 2.943 ha. Công tác giao khoán bảo vệ rừng đã được các cộng đồng thôn, chính quyền địa phương tích cực hưởng ứng, người dân đã có ý thức hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng. Các nhóm, tổ đội thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát rừng trung bình 3-6 lần/tổ/tháng. Trong năm các tổ, đội đã tổ chức 974 lượt, với 4.424 người người tham gia tuần tra, kiểm soát, tăng 49 lượt so với năm 2018. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo trạm kiểm lâm xử lý các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, số vụ vi phạm giảm 7 vụ so với năm 2018.

Thực hiện hỗ trợ phát triển cộng đồng thôn vùng đệm, năm 2019 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã triển khai thực hiện tại 39 thôn, cụ thể: đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất 10 thôn, với 597 hộ hưởng lợi, đã hỗ trợ 353 kg giống ngô, 1.206 kg giống lúa, 15.636 con gà giống. Hỗ trợ vật liệu xây dựng các công trình công cộng cho 29 thôn với 1.393 hộ hưởng lợi, làm 2.733 m đường bê tông nội thôn, 269 m kè mương, 293 m kênh mương nội đồng, 338 m2 sân bê tông, 02 công trình điện…góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các thôn vùng đệm. Nhân dịp này, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã trao giấy khen cho 06 cộng đồng thôn làm tốt công tác giao khoán, bảo vệ rừng năm 2019./.