Tổng kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Bạch Thông năm 2013

Ngày 7/1/14, BCĐ công tác DS-KHHGĐ huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đến dự và Chỉ đạo hội nghị có ông Nông Văn Kiếm – chi cục trưởng chi cục dân số tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Anh Chỉnh – Ủy viên Thường trực – HĐND huyện.

Năm 2013, huyện Bạch Thông đã tích cực triển khai các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân số ở cơ sở, đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Các hoạt động chương trình mục tiêu dân số thường xuyên được duy trì và mở rộng, tích cực triển khai các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ thông qua chiến dịch tăng cường lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; thực hiện đề án sàng lọc trước sinh đạt 100%, sơ sinh đạt 56% góp phần nâng cao chất lượng dân số, tổ chức được 17 buổi tuyên tuyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 128 buổi truyền thông lưu động tại các xã, thị trấn, in và 48 băng zôn khẩu hiệu… Nhờ đó, tỷ suất sinh thô năm 2013 là 17,08%o giảm 0,74%o so với năm 2012; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 81,9%; số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 75%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2013 hoạt động dân số KHHGĐ vẫn còn một số tồn tại như: nhận thức một số ít người dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số còn hạn chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao, kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp so với năm 2012.

Năm 2014, huyện Bạch Thông tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị, các ban, ngành đoàn thể đối với chương trình DS-KHHGĐ; tích cực tuyên truyền vận động, giáo dục trong nhân dân nhằm chuyển đổi hành vi nhận thức để có sự cam kết đồng thuận, tham gia tự giác của toàn dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ – phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 02%; giảm tỷ lệ sinh thô 0,1%o so với năm 2013, tốc độ tăng dân sô 0,9%; tăng tỷ lệ người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trên 77%.