Tổng kết công tác Công đoàn năm 2014

Ngày 06 tháng 01 năm 2015, Liên đoàn lao động huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, về phía LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Vi Văn Nghĩa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn, về phía huyện Bạch Thông có đồng chí Hoàng Thu Trang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Theo báo cáo cho thấy, trong năm 2014 các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn, tổ chức tư vấn pháp luật cho 35 trường hợp; thăm hỏi động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ốm đau, gia đình chính sách được 64 lượt, với tổng số tiền là 23.500.000 đồng; tổ chức trao tặng quà  gồm 50 chăm ấm và 1000 quyển vở viết của quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng của Báo Người lao động cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 13 trường học trên địa bàn huyện; vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn tham gia đóng góp các loại quỹ như “đền ơn đáp nghĩa”, “vì người nghèo”… được tổng số tiền 415.000.000 đồng, chỉ đạo làm tốt các hoạt động về vệ sinh ATTP – PCCN, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong năm, có 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Công đoàn cấp trên; phát triển mới được 40 đoàn viên; cấp mới và cấp bổ sung thẻ đoàn viên cho 134 đoàn viện; đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước. Đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm 2014: Có 93,2% tổ chức công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có tổ chức công đoàn trung bình, yếu, kém; 94/98 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được năm 2014: Có 01 đơn vị được Tổng Liên đoàn lao động tặng bằng khen; có 05 tập thể và 05 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; có 13 tập thể và 16 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác; trong năm 2014 có tổng số 104 sáng kiến kinh nghiệm được công nhân; 558 đoàn viên công đoàn xuất sắc; 450 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Hai giỏi”. Đối với chuyên đề “giỏi việc nước, đảm việc nhà” có 02 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 03 tập thể và 10 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Liên đoàn lao động huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 như: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. Phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và công đoàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động xã hội, từ thiện, tương thân, tương ái trong công nhân, viên chức, người lao động. Đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, người lao động; vận động công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động, các phòng trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.