Tổng đàn gia súc tăng cao so với cùng kỳ năm 2016

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, hiện nay tổng đàn gia súc và đàn lợn của huyện đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó đàn trâu, bò có 5.840 con, tăng hơn 200 con, đàn lợn trên 24.500 con, tăng gần 4.900 con. Có được kết quả này là do huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc, che chắn chuồng trại, tiêm phòng định kỳ nên đàn gia súc, đàn lợn phát triển ổn định, hạn chế số lượng gia súc bị chết do đói, rét, dịch bệnh. Một số xã như Đôn Phong, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn… có bãi chăn thả rộng, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phát triển đàn trâu, bò với số lượng khá lớn, từ 20 -30 con/hộ. Đối với đàn lợn, sau một thời gian chăn nuôi cầm chừng do giá lợn hơi xuống thấp, hiện nay giá lợn hơi đang tăng trở lại, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đang tiếp tục đầu tư tái đàn. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển đàn lợn nái Móng cái, lợn Táp Ná cũng góp phần làm tăng tổng đàn lợn trên địa bàn huyện./.