TỌA ĐÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

0

Sáng 13/9/2019, Ban CHQS huyện tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị. Dự có đại tá Trương Văn Minh – Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ CQSH tỉnh.

 Tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

 

 Trong không khí dân chủ, cởi mở, buổi tọa đàm đã tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tiến hành CTĐ, CTCT. Cán bộ, chỉ huy cấp trên trực tiếp chia sẻ với cấp dưới về phương pháp, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy…

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Trương Văn Minh – Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của đội ngũ cán bộ trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT; thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực chất, kịp thời rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị.

Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; từ đó, xác định trách nhiệm, quyết tâm, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.