TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÉT XỬ

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Tòa án nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác xét xử, thi hành án dân sự.

 Phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản

Trong 6 tháng đầu năm Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 49 vụ việc, đã giải quyết 35 vụ việc các loại  đạt tỷ lệ trên 71%, so với 6 tháng đầu năm 2018 số thụ lý tăng 9 vụ, số giải quyết tăng 3 vụ. Để xét xử các vụ án được đảm bảo đúng, công khai minh bạch, Tòa án nhân dân huyện đã đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Đồng thời, đẩy mạnh việc tranh tụng nên các vụ án đều được giải quyết trong hạn luật định, có căn cứ và đúng pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.