TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIẢI QUYẾT GẦN 80 VỤ VIỆC

0

Từ đầu năm đến nay Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông đã giải quyết 77/89 vụ việc, đạt 86%, còn 19 vụ đang được giải quyết trong thời gian luật định.

                                    Tòa án nhân dân huyện xét xử vụ án “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”

Đối với án hình sự bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan, sai. Chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án được nâng cao, hoạt động tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng, đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Công tác xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình thụ lý 41 vụ, đến nay đã giải quyết 34 vụ, đạt 83%, còn 07 vụ đang giải quyết trong hạn…Trong thời gian tới Tòa án nhân dân huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, phối hợp với các cơ quan xây dựng án điểm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm, để dăn đe, phòng ngừa tội phạm./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT