TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH GIÁM SÁT TẠI XÃ LỤC BINH

Ngày 25/9/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bạch Thông do đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Lục Bình từ năm 2017 đến tháng 7/ 2019.

 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bạch Thông giám sát tại xã Lục Bình.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế hiện trạng các công trình thủy lợi tại thôn Nà Chuông, Nà Ngảng và thực tế cho thấy các công trình sau đầu tư phục vụ được nhân dân từ 2 – 3 năm đầu, một số hạng mục bị hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng….Nhân dân cũng kiến nghị với tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số kênh mương phục vụ tưới tiêu; tiếp tục đầu tư một số tuyến kênh mương nối với các đập có nước đã được đầu tư từ các năm trước; phối hợp tốt với nhân dân trong quá trình khảo sát địa điểm xây dựng cho phù hợp. Hiện nay trên địa bàn xã có 7 công trình đập kiên cố, diện tích tưới 117,5 ha do Công ty TNHH một thành viên thủy nông quản lý, Ban quản lý xã quản lý 21 công trình mương phai tạm.

Tuy nhiên hiện xã còn gặp một số khó khăn như chưa có hướng dẫn sử dụng nguồn hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi để xây dựng tập  trung các công trình mà chỉ có quét dọn và nạo vét nên chưa phát huy được tính chủ động của nguồn lực nhà nước cấp và khai thác các công trình thủy lợi nên gặp khó khăn trong việc tổ chức thực hiện  việc quản lý và khai thác các công trình thỷ lợi được phân cấp; Ban quản lý xã hoạt động kiêm nhiệm, không có chuyên môn về quản lý.

Tại buổi giám sát đoàn cũng đề nghị xã trong quá trình tiếp nhận quản lý và sử dụng cần thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện trong quá trình rà soát địa điểm để đầu tư xây dựng đảm bảo công trình sau đầu tư phát huy tốt công dụng phục vụ cho nhân dân; tuyên truyền cho nhân dân để cùng nhau quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình.