Tổ Đại biểu HĐND huyện TXCT đơn vị bầu cử số 8 Quang Thuận, Dương Phong.

0

Sáng ngày 15/01/2014, tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông Hà Văn Tiến – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Hà Thiêm Doanh – Bí thư đảng ủy xã Quang Thuận đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri xã Quang Thuận, Dương Phong.

Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 2 xã thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó, các cử tri cơ bản đều nhất trí với những nội dung mà đại biểu đã nêu trong báo cáo, nhất trí với kết quả mà các đại biểu đã tự nhận xét. Đồng thời, cử tri cũng mong muốn trong thời gian tới các vị đại biểu HĐND huyện, tiếp tục phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, truyền tải đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện, đồng chí Hà Văn Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trả lời một số ý kiến liên quan thuộc thẩm quyền, cho phép các ý kiến còn lại sẽ tiếp thu và hứa truyền tải đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.