Tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh quân sự tại Trường THPT Chuyên Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch số 387/KH-HVQY ngày 05/02/2023 của Học viện Quân y