Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 58/TB-MTNATL ngày 20/02/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm