Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, cách mạng Việt Nam; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công