Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, 04/10/2022”

Xem nội dung chi tiết tại đây