Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây