Tổ chức bồi dưỡng diễn tập chiến đấu trị an năm 2014

Sáng ngày 04/9/2014, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an huyện Bạch Thông đã tổ chức bồi dưỡng diễn tập chiến đấu trị an năm 2014 cho 03 xã: Tú Trĩ, Tân Tiến, Lục Bình. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an TA- 14.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các xã đã được quán triệt các nhiệm vụ bồi dưỡng diễn tập chiến đấu trị an năm 2014, bồi dưỡng lý luận công tác diễn và phổ biến công tác tham mưu trong xây dựng văn kiện diễn tập của xã, đồng thời các ban ngành, đoàn thể huyện cũng được bồi dưỡng những nội dung của công tác diễn tập có liên quan.

Trong đó tập trung vào diễn tập 3 giai đoạn, với các nội dung chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị chiến đấu, tổ chức hiệp đồng chiến đấu trị an và chỉ thị đảm bảo; thực hành chiến đấu; xử lý tình huống trên bản đồ, bảo vệ mục tiêu, tổ chức phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực và triển khai lực lượng.

Thông qua diễn tập nhằm góp phần hơn nữa nhận thức về chính trị, trình độ quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và công tác tham mưu của các ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu ở từng cấp, từng bước nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.