TIẾP TỤC TIÊM PHÒNG BỔ SUNG CHO ĐÀN VẬT NUÔI ĐỢT I NĂM 2023

Đến thời điểm này huyện Bạch Thông đã cơ bản hoàn thành việc tiêm phòng đợt I năm 2023 cho đàn gia súc, tuy nhiên kết quả đạt thấp so với kế hoạch.

 Chăn thả gia súc tại xã Vũ Muộn

Trong đó tiêm vacxin tụ huyết trùng trâu, bò đạt 60% kế hoạch, vacxin lở mồm long móng  đạt 55% kế hoạch, tiêm phòng dại chó đạt 77% KH… Nhằm tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm phòng đạt chỉ tiêu kế hoạch, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, phòng tránh bệnh có thể xảy ra và lây lan thành dịch; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi do bệnh dịch gây ra. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2023 đến hết ngày 15/5/2023. Để đợt tiêm phòng bổ sung đạt kết quả UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tại cơ sở, đặc biệt là các xã đạt thấp, phối hợp chỉ đạo lực lượng thú y đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản huyện; các thành viên Tổ tiêm phòng huyện tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng tại địa bàn phụ trách. UBND các xã thị trấn chỉ đạo, triển khai quyết liệt tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi theo kế hoạch các hộ sau khi đã vận động nhưng không tiêm sẽ tổ chức cho các hộ ký Biên bản cam kết nếu không tiêm phòng cho đàn gia súc, trường hợp xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc sẽ phải chịu trách nhiệm và không được xem xét đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh gây ra./.

Thanh Tuyền