Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Xem nội dung chi tiết tại đây