Tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca

Xem nội dung chi tiết tại đây