TIẾP NHẬN TRÊN 640 TIN TỐ GIÁC, TIN BÁO TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, từ năm 2014 đến nay, ngành chức năng và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Bạch Thông đã tiếp nhận trên 640 tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

  Cán bộ Đội điều tra tổng hợp công an huyện gọi hỏi đối tượng trộm cắp tài sản

Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện thụ lý 120 tin, kết quả đã giải quyết 116 tin. Công an huyện tiếp nhận 139 tin, trong đó trực tiếp giải quyết 131 tin, chuyển cơ quan khác 08 tin. Các xã, thị trấn đã tiếp nhận và xử lý, giải quyết 380 tin. Nhìn chung các vụ việc vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn, được giải quyết đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thi hành án hình sự được thực hiện nghiêm túc, qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chỉ đạo cơ sở tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn dân cư; phối hợp với các cơ quan thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự như: Khu dân cư 3 không “không có tội phạm, không có tội phạm ma túy, không có tệ nạn xã hội”; mô hình “hộ gia đình an toàn, thôn xóm bình yên”. Các mô hình bước đầu đã có hiệu quả nhất định, dần nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh với các loại tội phạm. Nhiều nguồn tin về hoạt động tội phạm có giá trị được người dân cung cấp cho lực lượng Công an đã góp phần triệt phá nhiều tụ điểm ma túy, cờ bạc và các loại tội phạm khác, làm giảm đáng kể tình hình phạm pháp trên địa bàn./.