Tiêm phòng gia súc đợt 2 đạt thấp

Hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông đã cơ bản hoàn thành tiêm phòng đợt II cho đàn gia súc. Tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp so với kế hoạch.

 Cán bộ thú y xã Tú Trĩ tiêm phòng đàn gia súc trên địa bàn

Theo kế hoạch trong đợt này toàn huyện triển khai tiêm 3.400 liều vacxin lở mồm, long móng;  3.400 liều vacxin tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò. Đối với đàn lợn kế hoạch tiêm 6.000 liều tụ huyết trùng, 6.000 liều dịch tả, 3.000 liều lép tô. Tuy nhiên đến nay các xã trong huyện mới tiêm lở mồm, long móng trâu bò được trên 1.800 liều, đạt 53% kế hoạch, tụ huyết trùng gần 2.000 liều đạt 58% kế hoạch. Tụ huyết trùng lợn trên 1.800 liều, đạt 30% kế hoạch, dịch tả 1.800 liều đạt 30% kế hoạch và lép tô 325 liều, đạt 11% kế hoạch./.