Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I đạt khá

Đến thời điểm này huyện Bạch Thông đã hoàn thành việc triển khai tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc, với tỷ lệ đạt khá so với kế hoạch.

Theo kế hoạch trong đợt này toàn huyện triển khai tiêm gần 3600 liều vacxin lở mồm, long móng, gần 3500 liều vacxin tụ huyết trùng trâu, bò. Qua triển khai các xã, thị trấn đã tiêm lở mồm long móng được gần 2800 liều, đạt 76% KH, tụ huyết trùng là 2800 liều, đạt trên 81% KH; tiêm phòng dại chó trên 4000 liều, đạt trên 88% KH. Một số xã có tỷ lệ tiêm phòng đạt cao là thị trấn Phủ Thông 144% KH, Quang Thuận 108%KH, Quân Bình, Tân Tiến đạt 100%KH…Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm tụ huyết trùng, dịch tả, lép tô trên đàn lợn đạt tỷ lệ thấp, trong đó tụ huyết trùng trên 46%, dịch tả gần 42%, lép tô trên 37%. Nguyên nhân đạt thấp là do ở một số xã như Dương Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Cao Sơn…người dân vẫn còn chủ quan, không đăng ký tiêm./.