Tích cực bình tuyển lợn nái móng cái

Thực hiện Đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2015 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Bạch Thông đang nỗ lực triển khai nhằm chủ động về con giống phục vụ chăn nuôi, phát triển nhanh số lượng và chất lượng đàn lợn thịt.

Năm 2012, huyện Bạch Thông đã triển khai thực hiện đề án tại xã Phương Linh, Quân Bình và đơn vị K98 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng trên địa bàn với số lượng 70 con lợn nái và 3 con lợn đực. Năm 2013 từ số lợn nái trên huyện đã tổ chức bình tuyển được 111 con lợn nái hậu bị đạt tiêu chuẩn làm giống và cung cấp cho các xã Mỹ Thanh, Phương Linh, Cẩm Giàng, Quân Bình, Nguyên Phúc, Ban Chỉ huy quân sự huyện với mục đích để mở rộng đề án. Từ đầu năm 2014 đến nay huyện đã tuyển chon được 129 con lợn nái hậu bị đạt yêu cầu và cấp cho các xã. Qua hai năm triển khai thực hiện đề án lợn nái móng cái thuần trên địa bàn huyện bước đầu đã đem lại thành công, tỷ lệ lợn nái sinh sản đạt cao. Việc phát triển đề án nhằm tạo ra giống lợn thuần, đạt tiêu chuẩn chất lượng để dần thay thế giống lợn pha tạp của địa phương, giúp các hộ chăn nuôi chủ động được nguồn lợn giống cho gia đình, hạn chế được tình trạng dịch bệnh lây lan trong quá trình vận chuyển. Từ chăn nuôi lợn nái nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 60 – 80 triệu đồng/năm.