THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2022, ngày 21/6/2022 đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đến chúc mừng tập thể, viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện.

 Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện chúc mừng tập thể, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phát biểu chúc mừng, động viên đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện nói chung, lĩnh vực thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác điều hành, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nói riêng trong thời gian qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới tập thể, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; không ngừng tư dưỡng rèn luyện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền trên sóng phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện. Kịp thời phản ánh, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; xứng đáng với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và là diễn đàn của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn…/.

Thanh Tuyền