THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY LÀM VIỆC TẠI XÃ VI HƯƠNG

0

Ngày 30/5/2023, Thường trực Huyện uỷ do đồng chí Đỗ Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã có  buổi làm việc tại xã Vi Hương về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Vi Hương

 Theo báo cáo của xã Vi Hương hiện nay xã mới đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, y tế, trường học, thu nhập, nghèo đa chiều. Để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt xã Vi Hương cũng đã có những giải pháp kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí như: tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm Ban chỉ đạo đã tích cực tuyên truyền đến người dân chủ động, tự giác chỉnh trang  nhà cửa, tổ chức lại các công trình vệ sinh của gia đình đảm bảo xanh, sạch, đẹp, xây dựng 4 bể đựng rác thải, xây dựng các đoạn đường hoa; thành lập các tổ xuống các thôn hướng dẫn người dân cài đặt  sổ khám sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh tại 9/9 thôn đến nay đạt trên 55%; xã phấn đấu giảm 104 hộ nghèo và 74 hộ cận nghèo để đạt tỷ lệ dướ 13% trong năm 2023; Chỉ đạo tổ chức rà soát, cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với các trường học trên địa bàn, phấn đấu đạt mức thu nhập 42 triệu đồng/người/năm 2023.

 Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc huyện đề nghị thời gian tới xã Vi Hương cần đẩy mạnh công tác tuyên  truyền và có phương án phân loại rác thải đảm bảo theo quy định; Tiếp tục chỉ đạo xây dựng được con đường hoa; chỉ đạo tổ chức rà soát, cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Thực hiện rà soát theo nhu cầu thực tế của từng hộ nghèo, xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo đúng nhu cầu cần hỗ trợ. Giao các tổ chức hội, đoàn thể xã, các cấp ủy chi bộ phụ trách các nhóm hộ nghèo, cận nghèo để thăm nắm và chỉ đạo giúp đỡ kịp thời./.

Đào Kiên