Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại xã Cao Sơn

Ngày 31/3/2016, Đoàn công tác Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, Hạt Kiểm lâm, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Huyện ủy đã có buổi làm việc kiểm tra tình thực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong quý I, nhiệm vụ quý II tại xã Cao Sơn.

Qua kiểm tra cho thấy hiện nay xã cơ bản đã hoàn thành việc gieo trồng cây màu vụ xuân, tuy nhiên một số cây trồng kết quả đạt thấp so với chỉ tiêu giao như cây thuốc lá đạt trên 45% KH, dong riềng 44% KH, khoai môn 91% KH…đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm, chỉ đạo; các chi bộ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh….Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đến nay xã đã thành lập Ủy ban bầu cử, đơn vị bầu cử, tổ bầu cử và trình UBND huyện phê duyệt khu vực bầu cử của xã; UBMTTQ xã đã tổ chức hiệp thương lần 02 và lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã tại nơi cư trú…Tại buổi làm việc xã Cao sơn cũng có một số kiến nghị, đề nghị đối với đoàn công tác như: Huyện sớm bố trí 01 công chức cho văn phòng cấp ủy, nhà nước có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân sống trong khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, bố trí nguồn vốn xây dựng nhà hiệu bộ và sửa chữa lớp học cho trường PTCS Cao Sơn, hỗ trợ mua trang thiết bị cho trụ sở UBND xã..

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện làm rõ và trả lời các ý kiến, kiến nghị của xã, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới xã Cao Sơn cần tiếp tục chỉ đạo tốt việc phát triển sản xuất, trong đó chú trọng vào chăn nuôi gia súc; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, phát huy nội lực cùng với các nguồn lực từ các tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quan tâm hơn nữa tới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; chỉ đạo các hội, đoàn thể chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần ba, đảm bảo đúng Luật bầu cử; thực hiện tốt Chỉ thị số 08, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị ngăn chặn kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép…./.