THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ KIỂM TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI TẠI XÃ TÚ TRĨ

Ngày 26/02/2019, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi làm việc kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 2 tháng đầu năm tại xã Tú Trĩ. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng ban của huyện.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Qua kiểm tra, đến nay xã Tú Trĩ làm đất sản xuất vụ xuân đuợc 95% diện tích, gieo mạ 100% diện tích. Gieo trồng ngô được 12/20 ha, các cây trồng khác đang được nguời dân triển khai gieo trồng. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Thu ngân sách được trên 12 triệu đồng, đạt gần 11% KH. Công tác văn hoá-xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đoàn công tác của huyện đề nghị trong thời gian tới xã Tú Trĩ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo tốt công tác sản xuất vụ xuân đảm bảo chỉ tiêu, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Quản lý tốt hành lang giao thong, quản lý đất đai trên địa bàn. Tập thể đội ngũ lãnh đạo tăng cường phối hợp trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Kịp thời giải quyết các chế độ chính sách, đơn thư khiếu nại của người dân theo thẩm quyền. Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…/.