THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2022 TẠI ĐẢNG ỦY XÃ DƯƠNG PHONG

Sáng ngày 23/9/2022, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy đã tới dự hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 tại Đảng ủy xã Dương Phong.

Tại hội nghị cấp ủy xã Dương Phong đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy xã. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Đỗ Thị Hiền ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền xã Dương Phong trong 9 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả trong việc nhiệm vụ năm 2022, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác thu ngân sách trên địa bàn xã còn chậm; triển khai một số chương trình dự án phát triển sản xuất tại địa phương chưa đạt yêu cầu; lĩnh vực chăn nuôi chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời; công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn có lúc chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp tại địa phương…

 Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Dương Phong cần chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tập trung hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa; chủ động triển khai phương án sản xuất vụ động đảm bảo khung thời vụ; đặc biệt quan tâm công tác thu hoạch, tiêu thụ cam, quýt tại địa phương dịp cuối năm. Thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, công tác giảm nghèo triển khai tại địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Làm tốt công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt việc thu ngân sách tại địa phương, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch giao. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại địa phương; duy trì nắm tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp cuối năm. Làm tốt công tác thăm nắm, đối tượng, tuyển chọn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách của địa phương. Tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý các vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ cuối năm 2022…

Trước khi dự hội nghị sơ kết tại Đảng ủy xã đồng chí Bí thư Huyện ủy Đỗ Thị Hiền đã trực tiếp đến thăm nắm, kiểm tra tình hình phát triển sản xuất tại một vườn cây ăn quả trên địa bàn xã Dương Phong.

Nguyễn Văn Hùy – Văn phòng Huyện ủy