Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Sáng ngày 29/10/2014, Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Thị Chuyên San, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bạch Thông đề giám sát về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Báo cáo của UBND huyện, việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại huyện được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Cán bộ công chức, viên chức các phòng ban đều được sắp xếp phân công hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn đào tạo. Hằng năm cán bộ, công chức, viên chức đều được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đúng với thực tế năng lực, được sắp xếp bố trí đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị. Hiện nay, UBND huyện Bạch Thông  gồm 13 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Biên chế hành chính được giao năm 2014 là 85, đã thực hiện 73/85 biên chế, biên chế ngành Giáo dục – Đào tạo 582/621, biên chế sự nghiệp VHTT&TT 16/16; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/CP, 9 biên chế và 7 biên chế sự nghiệp khác. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã bổ nhiệm được 21 lãnh đạo, quản lý, tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan và các huyện trong tỉnh được 57 người, luân chuyển, điều động 7 người. Tuy nhiên, trong quá triển khai, huyện Bạch Thông còn gặp nhiều khó khăn như: Trong quá trình thực hiện tuyển dụng viên chức Hội đồng còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và ngân hàng đề thi, do vậy đề thi tuyển dụng viên chức chưa thực sự bám sát với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng, đối với biên chế sự nghiệp giáo dục đủ về số lượng nhưng thiếu về chủng loại, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã còn vướng mắc, việc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được trình UBND tỉnh phê duyệt còn chậm, vì vậy chưa kịp thời bổ sung công chức, viên chức vào làm việc trong cơ quan đơn vị theo nhu cầu. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Chuyên San, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị trong thời gian tới  ngành giáo dục huyện cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức và thực hiện kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, nâng cao trách nhiệm của người quản lý, người làm công tác cán bộ. Về phía phòng Nội vụ cần thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức, đồng thời tham mưu cho UBND huyện phân bổ cân đối cán bộ giữa các phòng ban trên cơ sở vị trí việc làm đã được thẩm định.