THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 6

Chiều 08/5/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh phiên họp TT HĐND huyện

Tại cuộc họp TT HĐND huyện đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ tháng 5, nội dung giám sát chuyên đề HĐND huyện năm 2020. Theo đó, TT HĐND huyện đã tham gia Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh và HĐND các huyện, Thành phố lần thứ năm nhiệm kỳ 2016 -2021 tại huyện Ba Bể; tổ chức phiên họp TT HĐND  mở rộng đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ tám và thống nhất nội dung, chương trinh kỳ họp thứ chín HĐND huyện; tổ chức giám sát việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn  huyện theo Quyết định số 55; các Ban HĐND huyện tổ chức giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại các xã, thị trấn; các tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Tại phiên họp cũng đã thảo luận bổ xung thêm một số nội dung như: Báo cáo hoạt động cần có phần đánh giá kết quả cụ thể; bổ sung, điều chỉnh danh mục đầu tư công, trung hạn  giai đoạn 2016 – 2020, bổ xung thành viên ủy viên uỷ ban, hướng dẫn hoạt động của HĐND về việc sát nhập thôn, bản, xã, phường để trình tại kỳ họp tới.

Kết luận tại phiên họp đồng chí  Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện đề nghị các thành viên TT HĐND, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung khắc phục những hạn chế, tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban của HĐND huyện với các cơ quan, ban, ngành của UBND huyện  trong việc thẩm tra và chuẩn bị nội dung trình cho kỳ HĐND huyện. Văn phòng HĐND – UBND huyện có trách nhiệm đôc đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết phục vụ các kỳ họp đạt kết quả cao, đúng quy định./.