Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban quý III với HĐND các xã, thị trấn

0

Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức giao ban quý III với HĐND các xã, thị trấn, triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2016.  Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Trong Quý III/2016, HĐND huyện phối hợp tổ chức TXCT sau kỳ họp thứ I cho các đại biểu tại các tổ bầu cử,  tạo điều kiện cho đoàn đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu HĐND tỉnh TXCT tại huyện,  tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, tiến hành giám sát các nội dung về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn… Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã bám sát vào các Nghị quyết của HĐND huyện và HĐND cấp mình, triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát thường xuyên. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc phối hợp cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại hội nghị các đại biểu đã có một số ý kiến, kiến nghị như: cần tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, hướng dẫn nghiệp vụ cho các ban HĐND để các ban hoạt động có hiểu quả…

 Trong thời gian tới, HĐND huyện, HĐND các xã thị trấn  tiếp tục  đôn đốc thực hiện các nghị quyết, phối hợp với UBMTTQ cùng cấp tổ chức hội nghị liên tịch, thống nhất, chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ III HĐND huyện và kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND các xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban HĐND, thường xuyên theo dõi đôn đốc các cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…./.