Thường trực HĐND huyện họp phiên mở rộng tháng 9/2018

Sáng ngày 18/9/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp phiên mở rộng để đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7; đồng thời chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Trong phiên họp đã thông qua báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7; Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo báo cáo, tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện đã xem xét thông qua 07 báo cáo của UBND huyện, thông qua 04 Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX. Dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày 13,14 tháng 12 năm 2018. Kỳ họp sẽ thông qua nhiều báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết quan trọng, trong đó có: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện năm 2019; Nghị quyết dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc giám sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến hết năm 2018…

Để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 8, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các phòng, ban cần chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, gửi các ban của HĐND huyện thẩm tra theo đúng thời gian quy định./.